Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása

A kiváltott agyi jelek - főleg hallási, kismértékben látási, tapintási - információk detektálása, elemzése, feldolgozása számítógép intelligenciák használatával.

 • Indul minden tavaszi félévben
 • 5 kredit
 • Villamosmérnöki szak, Mérnök informatikus szak, Villamosmérnöki doktori iskola, Informatikai doktori iskola
 • Típus: Szabadon választható (SZVT), Doktoranduszi választható tárgy
 • Tantárgyi adatlap: https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VITMAV43/
 • További információk

  Beszéd- és hallásdiagnosztika

  A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a beszéd és hallászavarok diagnosztizálására és csökkentésére szolgáló modern, hatékony műszaki eszközöket, berendezéseket, eljárásokat. A tantárgy tárgyalja az emberi kommunikációban lényeges szerepet játszó két szervcsoport, a beszédszervek, valamint a hallás és beszédészlelés folyamataiért felelős szervek, és azok működését vezérlő idegi folyamatok működését.

  Áttekintést ad a beszéd, a hallás, a beszédfeldolgozás tipikus zavarairól. Részleteiben tárgyalja a zavarokat diagnosztizáló, és a zavarokat csökkentő eljárásokat, eszközöket, számítógépes módszereket, azok működési korlátait, alkalmazási problémáit.

  Kitér a különböző implantációs módszerekre, az implantáció utáni rehabilitációs eljárásokra. Gyakorlati foglalkozások részben a BME TMIT Beszédakusztikai laboratóriumban fognak folyni, részben speciális szakemberek bevonásával audiológiai állomáson, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikán.

 • Indul minden őszi félévben
 • 5 kredit
 • (Eü) Egészségügyi mérnök szak
 • Típus: MSc-s kötelezően választható (KVT)
 • Tantárgyi adatlap: https://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/VITMM203/
 • További információk